Wat leren wij in groep 7

In groep 7 maken de kinderen een enorme sprong op reken-, taal- en spellinggebied. Met rekenen zijn we veel bezig met cijferen, breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen en ook komt het gebruik van de rekenmachine voor het eerst aan bod. Bij de taallessen wordt begrijpend en stude-rend lezen steeds belangrijker en leren we alles over […]

Wat leren wij in groep 6

In groep 6 leren de kinderen weer veel nieuwe dingen! We beginnen elke dag met zingen en bidden. Op maandag leren de kinderen een nieuw Bijbels lied en dinsdag, woensdag en donderdag luisteren we naar een Bijbelverhaal. Op vrijdag maken we een Bijbelwerkje. Na de bijbelles beginnen we met rekenen. In groep 6 leren de […]

Wat leren wij in groep 5

In groep 5 leren we met rekenen deelsommen met behulp van de tafels. Ook leren de kinderen hoge keersommen als 8 x 30. Verder leren we optellen en aftrekken met getallen tot 10.000 en wordt er een begin gemaakt met het cijferend optellen en aftrekken. We besteden ook aandacht aan meten, klok-kijken en rekenen met […]

Wat leren wij in groep 3

Bijna elke morgen beginnen we in de kring. We leven mee met elkaar door te vertellen en te luisteren. We zingen, bidden en luisteren naar het Bijbelverhaal. Op vrijdagmorgen maken we een Bijbelwerkje als verwerking. Met de werkboeken van Wereld in Getallen leren we de cijfers herkennen en schrijven. Aan het eind van groep 3 […]

Wat leren wij in groep 2

Ook in groep 2 is er alle ruimte voor spel. Dat begint al om 8.15 wanneer alle ouders en kinderen binnen komen. De kinderen spelen dan met het materiaal dat klaar ligt op de tafels. Om half 9 beginnen we dan samen in de kring waar we samen bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. […]