ANBI gegevens

 • Naam van de instelling:

De Fontein, school met de Bijbel

 • RSIN/fiscaal nummer:
002639956
 • Post- en bezoekadres :
Wederiklaan 1, 8265 DA, Kampen
 • Doelstelling:
De school verzorgt onderwijs aan 4 tot 12 jarigen.
 • Beleidsplan:
Zie Schoolplan 2015-2019
 • Bestuur:
Schooljaar 2016-2017:

 • Jeannette Dijkstra (directeur)
 • Jaap Jan Edink
 • Wilco van der Kolk
 • Nienke Logtenberg (secretaris)
 • Jeannette Plantinga
 • Hans van Putten
 • Koos Starreveld (voorzitter)
 • Johannes Zondag
 • Beloningsbeleid:
Het bestuur van De Fontein bestaat uit vrijwilligers. Er wordt geen gebruik gemaakt van een beloningsbeleid. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. Personeel wordt beloond volgens de CAO.
 • Jaarverslag:
Zie Jaarverslag 2016
 • Financiële verantwoording:
Zie Jaarrekening 2016

 

Geplaatst in Links, Overig.