Wat leren wij in groep 7

In groep 7 maken de kinderen een enorme sprong op reken-, taal- en spellinggebied. Met rekenen zijn we veel bezig met cijferen, breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen en ook komt het gebruik van de rekenmachine voor het eerst aan bod. Bij de taallessen wordt begrijpend en stude-rend lezen steeds belangrijker en leren we alles over […]

Wat leren wij in groep 6

In groep 6 leren de kinderen weer veel nieuwe dingen! We beginnen elke dag met zingen en bidden. Op maandag leren de kinderen een nieuw Bijbels lied en dinsdag, woensdag en donderdag luisteren we naar een Bijbelverhaal. Op vrijdag maken we een Bijbelwerkje. Na de bijbelles beginnen we met rekenen. In groep 6 leren de […]

Wat leren wij in groep 5

In groep 5 leren we met rekenen deelsommen met behulp van de tafels. Ook leren de kinderen hoge keersommen als 8 x 30. Verder leren we optellen en aftrekken met getallen tot 10.000 en wordt er een begin gemaakt met het cijferend optellen en aftrekken. We besteden ook aandacht aan meten, klok-kijken en rekenen met […]

Wat leren wij in groep 3

Bijna elke morgen beginnen we in de kring. We leven mee met elkaar door te vertellen en te luisteren. We zingen, bidden en luisteren naar het Bijbelverhaal. Op vrijdagmorgen maken we een Bijbelwerkje als verwerking. Met de werkboeken van Wereld in Getallen leren we de cijfers herkennen en schrijven. Aan het eind van groep 3 […]

Wat leren wij in groep 2

Ook in groep 2 is er alle ruimte voor spel. Dat begint al om 8.15 wanneer alle ouders en kinderen binnen komen. De kinderen spelen dan met het materiaal dat klaar ligt op de tafels. Om half 9 beginnen we dan samen in de kring waar we samen bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. […]

Wat leren wij in groep 1

Iedere schooldag begint in de kring. We vertellen, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. De kinderen keren regelmatig in de kring terug waar reken- taal- en muziekactiviteiten plaatsvinden. Daarnaast wordt er gespeeld in de hoeken en gewerkt aan de tafels, in het speellokaal en op het schoolplein. We werken rondom thema’s. We passen de hoeken […]

Wat leren wij in groep 8

In groep 8 wordt er gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen. De kinderen werken met weektaken waarin ze zelf het werk moeten plan nen. Ook wordt er verwacht dat kinderen het huiswerk meer zelf gaan plannen en organiseren. Soms zijn er huiswerkweken waarin extra veel huiswerk wordt opge-geven. Dit om te […]

Wat leren wij in groep 4

Met veel plezier vertellen we over ons groep-4-leventje. We beginnen elke dag in de kring. Daar bespreken we het dagprogramma. Ook horen we wie die dag mag danken. Op maandag starten we met het bijbelse weekthema. De volgende drie dagen horen we een verhaal uit de bijbel. Op vrijdag maken we een verwerking van die […]