Wat leren wij in groep 7

In groep 7 maken de kinderen een enorme sprong op reken-, taal- en spellinggebied. Met rekenen zijn we veel bezig met cijferen, breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen en ook komt het gebruik van de rekenmachine voor het eerst aan bod. Bij de taallessen wordt begrijpend en stude-rend lezen steeds belangrijker en leren we alles over […]