Wat leren wij in groep 8

In groep 8 wordt er gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen. De kinderen werken met weektaken waarin ze zelf het werk moeten plan nen. Ook wordt er verwacht dat kinderen het huiswerk meer zelf gaan plannen en organiseren. Soms zijn er huiswerkweken waarin extra veel huiswerk wordt opge-geven. Dit om te […]