Buitenschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met basisschool ‘De Mirt’ en stichting ‘Samenspel Prokino’. Kinderen die voor en/of na schooltijd naar de buitenschoolse opvang gaan, worden opgehaald bij school en lopen dan gezamenlijk naar basisschool de Mirt. Voor informatie en opgavenformulieren voor de voor- en naschoolse opvang kunt u rechtstreeks contact opnemen met de […]

Tussenschoolse opvang

Voor kinderen die om de een of andere reden niet naar huis kunnen tussen de middag, is er de gelegenheid om over te blijven op maandag, dinsdag en donderdag. De organisatie van het overblijven is ondergebracht bij de Stichting Prokino. Door Prokino is een overblijfcoördinator aangesteld die samen met enkele vaste overblijfkrachten het overblijven verzorgt. De regels die […]