Onze Visie

Onze school heet ‘De Fontein’, School met de Bijbel. Een fontein spuit water. In de Bijbel staat dat God de Bron is en ons Levend Water wil geven. Uit die Bron willen wij putten; geloof, liefde, inspiratie, kracht, wijsheid, enthousiasme, vriendelijkheid, enz. Wij willen een sprankelende, frisse en bruisende school zijn, waar iedereen zich als […]

De Organisatie

Het Bestuur De school gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Schoolvereniging voor Kampen, IJsselmuiden en omstreken. De vereniging heeft een bestuur. Het bestuur is op school de eindverantwoordelijke instantie. Ieder jaar op de ledenvergadering in mei legt het bestuur verantwoording af van haar handelen. Alle ouders kunnen lid worden, mits men de grondslag van de […]

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Diverse wetten zijn hiervoor aangepast. ‘De Fontein’ is ingedeeld in één van de 72 regio’s van ons land, namelijk SWV 2305. In deze regio werken alle basisscholen samen met de scholen voor speciaal (basis) onderwijs. In onze regio is er een verdeling gemaakt in een […]