Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Diverse wetten zijn hiervoor aangepast. ‘De Fontein’ is ingedeeld in één van de 72 regio’s van ons land, namelijk SWV 2305. In deze regio werken alle basisscholen samen met de scholen voor speciaal (basis) onderwijs. In onze regio is er een verdeling gemaakt in een aantal deelregio’s. Wij zijn daarbij aangesloten bij deelregio “De Brug”. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan alle kinderen. We noemen dat zorgplicht. Hierdoor kunnen meer kinderen dan voorheen op een gewone basisschool onderwijs krijgen. De nieuwe wetten geven ruimte voor meer eigen beleid hierin. Om duidelijk aan te geven hoe we op ‘De Fontein’ omgaan met passend onderwijs, hebben we een schoolondersteuningsprofiel geschreven.

Downloaden (PDF, 479KB)

Geplaatst in Onze school, Uitgelicht.