Wat leren wij in groep 1

Iedere schooldag begint in de kring. We vertellen, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. De kinderen keren regelmatig in de kring terug waar reken- taal- en muziekactiviteiten plaatsvinden. Daarnaast wordt er gespeeld in de hoeken en gewerkt aan de tafels, in het speellokaal en op het schoolplein. We werken rondom thema’s. We passen de hoeken daarbij aan. Ook is er volop mogelijkheid om te experimenteren met o.a. klei, water, zand en verf. Naast de jaarlijks terugkerende thema’s als de feesten en seizoenen worden er wisselende wereld verkennende onderwerpen gebruikt. Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met het planbord. De kinderen leren zo zelfstandig keuzes te maken. Bij de kleuters die instromen ligt de nadruk op wennen, structuur en samen spelen. In een veilige omgeving wel te verstaan. Want als een kind zich veilig voelt zal het op een natuurlijke manier tot spelen en leren komen. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling omdat dit de basis is voor heel veel ander leren.

Geplaatst in Wat leren wij in groep 1.