Wat leren wij in groep 2

Ook in groep 2 is er alle ruimte voor spel. Dat begint al om 8.15 wanneer alle ouders en kinderen binnen komen. De kinderen spelen dan met het materiaal dat klaar ligt op de tafels. Om half 9 beginnen we dan samen in de kring waar we samen bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Ook bespreken we samen de dagen van de week, het programma van die dag en er is ruimte om wat te vertellen. Zo leren de kinderen luisteren, op hun beurt wachten en vragen te stellen aan elkaar. Na de kring kiezen de kinderen met behulp van het plan-bord zelf of ze willen spelen in één van de hoeken of een werkje gaan maken. Iedere week maken we twee of drie werkjes. Ook werken we allemaal een keer in het instructiegroepje bij de leerkracht. In het instructiegroepje werken we met ontwikkelingsmaterialen waar we spelenderwijs o.a. het tellen, de vormen, kleuren of letters inoefenen. Dan is er tijd om fruit te eten en te luisteren naar een mooi verhaal. Na het fruit eten blijven we nog even in de kring voor een taal-, reken- of muziekactiviteit. De activiteiten die we doen sluiten aan bij het thema waar we over werken. We genieten van een verhaal of krijgen bezoek van één van depoppen uit “villa letterpret” of “de rekenflat.” De poppen beleven iedere keer weer spannende of grappige avonturen. We leren op deze manier spelenderwijs letters herkennen en benoemen met Arie de letterkanarie en woorden te hakken en plakken met de hak- en plakapen. Samen met Sjoerd de cijferwoerd tellen we alles om ons heen. Zo leren we tellen t/m 20 en de getal symbolen t/m 12 te benoemen. Ook maken we kennis met Raai de papegaai. Samen met Raai doen we in groep 2 de eerste schrijfoefeningen in een echt schrijfschriftje. Daarna spe-len we verder in het speellokaal waar we één keer per week bewegingsonderwijs hebben. Of we spelen lekker buiten in de zandbak, rijden op de fiets of bouwen een hut van kleden.

Geplaatst in Wat leren wij in groep 2.