Wat leren wij in groep 4

Met veel plezier vertellen we over ons groep-4-leventje.

We beginnen elke dag in de kring. Daar bespreken we het dagprogramma. Ook horen we wie die dag mag danken.

Op maandag starten we met het bijbelse weekthema. De volgende drie dagen horen we een verhaal uit de bijbel. Op vrijdag maken we een verwerking van die bijbelverhalen. Aan de hand van dat werkje kunnen we thuis makkelijker vertellen waarover de bijbelverhalen deze week gingen.

De eerste schoolmaandag van de maand gaan we met de hele school naar het Ontmoetingsplein voor de maandopening. Elke groep verzorgt die een keer. We zingen samen, horen de laatste nieuwtjes en bidden met elkaar. Dan gaan we rekenen. Elke dag is er tafeltijd: 5 minuten oefenen we de tafels. Soms met een bal: wie die vangt, mag het antwoord geven. Ook wordt er gewerkt op de computer met het rekenprogramma van onze methode.

Om 10.00 uur stoppen we met werken. Dan is er tijd voor de fruithap en de juf of een van de kinderen leest voor. Daarna is het speelkwartier. Heerlijk buiten rennen en spelen. Na de pauze is het leestijd. Het is dan muisstil in de klas. Alle kinderen zitten met een boek. We lezen, lezen… dat het een lieve lust is. Dan volgt het dagdictee. Tien woorden en een zin met de spellingregels van deze week.We gaan verder met een taal- of spellingles.

Op dinsdag volgen we Nieuwsbegrip. Dat is begrijpend lezen met actuele teksten. We kijken het Nieuwsbegrip-journaal. We behandelen de moeilijke woorden en de woordenschatwoorden. Die worden dan op het raam gehangen. Zo zien we ze elke dag en bespreken ze. Het eerste halfjaar maken we samen de opdrachten. Vanaf januari werken we zelfstandig. In onze map en op de computer. Ook krijgen we dan huiswerk: het woordenschatonderdeel, met eigen inlogcode en wachtwoord.

Ook vanaf januari houden we onze spreekbeurten. Je mag zelf een onderwerp kiezen. We weten heel goed waar we op moeten letten. Geven elkaar complimenten en tips. De juf schrijft een beoordelingsformulier. We maken prachtige kunstwerken tijdens tekenen en handvaardigheid.We werken aan so(ciale) va(ardigheden), geschiedenis, verkeer en natuur. We gaan 1x per week naar gym. We leren de (hoofd)letters en hun verbindingen schrijven met een vulpen.

We doen aan Taakspel en PBS. (Positive Behaviour Support: goed gedrag kun je leren!) We hebben een time-timer en een stoplicht. We helpen elkaar.  We zingen graag en veel. We sparen geld voor kinderen van Red een Kind. Dat mogen we elke maandag meenemen. We vieren feestjes. We nodigen gasten uit. Schrijven mee-leef-kaarten. Voeren gesprekken.

Kortom: we bruisen in groep 4.

Geplaatst in Wat leren wij in groep 4.