Wat leren wij in groep 5

In groep 5 leren we met rekenen deelsommen met behulp van de tafels. Ook leren de kinderen hoge keersommen als 8 x 30. Verder leren we optellen en aftrekken met getallen tot 10.000 en wordt er een begin gemaakt met het cijferend optellen en aftrekken. We besteden ook aandacht aan meten, klok-kijken en rekenen met geld. In groep 5 zijn we op veel verschillende manieren met taal/lezen bezig. We leren onder andere te spreken en te luisteren naar elkaar. We breiden onze woordenschat uit en leren hoe onze Nederlandse taal in elkaar zit (Taalbeschouwing). Ook het schrijven van verhalen heeft een aandeel binnen het onderwijs. De kinderen leren het voordragen en schrijven van verhalen. In het bijzonder tijdens het ‘tutorlezen’. De kinderen zijn in groep 5 voor het eerst zelf ‘tutor’. Dat betekent dat ze 1 of 2 kleuters voorlezen uit een prentenboek. Hierbij wordt niet alleen voorgelezen, maar zijn de kinderen ook bezig met het leren vragen te stellen bij verhalen en prenten. De kinderen leren teksten begrijpen en met verschillende soorten informatie om te gaan. Dit doen we met behulp van de methode NieuwsbegripXL. Ook houden de kinderen in groep 5 een spreekbeurt. Wat betreft aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs worden thema’s gekozen uit de directe leefomgeving. We stimuleren kinderen de wereld om hen heen steeds verder te ontdekken en Gods prachtige schepping te waarderen en er zorg voor te dragen. De kinderen krijgen huiswerk in groep 5. We leren alle tafels en ook krijgen de kinderen de ‘woorden van de week’ mee naar huis. Daarnaast maken de kinderen thuis op de com-puter het onderdeel ‘Woordenschat’ van de methode NieuwsbegripXL. Ook bereiden de kinderen dit jaar thuis een spreekbeurt voor. Kinderen van 8 à 9 jaar worden steeds zelfstandiger. In ons onderwijs stimuleren we dit. We werken aan de hand van dagtaken waarbij leerlingen leren om zelfstandig te plannen, problemen op te lossen, maar ook hulp te geven aan medeleerlingen. Kinderen leren ook samenwerken. Door bijvoorbeeld in groepjes werkstukken te maken voor handvaardigheid of tekenen. In de lessen bewegingsonderwijs leren de kinderen ook met en van elkaar. De gymlessen worden zo georganiseerd dat de kinderen op eigen niveau deel kunnen nemen. Door ze verantwoordelijkheid en doelen mee te geven in de gymles, leren de kinderen de lessen zelf op gang te brengen en op gang te houden.

Geplaatst in Wat leren wij in groep 5.