Wat leren wij in groep 6

In groep 6 leren de kinderen weer veel nieuwe dingen! We beginnen elke dag met zingen en bidden. Op maandag leren de kinderen een nieuw Bijbels lied en dinsdag, woensdag en donderdag luisteren we naar een Bijbelverhaal. Op vrijdag maken we een Bijbelwerkje. Na de bijbelles beginnen we met rekenen. In groep 6 leren de kinderen rekensommen zoals 48 x 18 en worden de deelsommen aangeboden via de strategie van herhaald aftrekken. Er wordt een begin gemaakt met breuken en we gaan verder met meten. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld wat oppervlakte en omtrek is. Lezen is erg belangrijk. Het is een voorwaarde om bijvoorbeeld bij de zaakvakken teksten te lezen. Er wordt aandacht besteed aan leesplezier en boekpromotie. De kinderen worden aangemoedigd om te lezen. In de klas lezen we elke dag een kwartier uit ons leesboek. Ook gaan de kinderen tutorlezen (lezen samen met een ander kind uit een lagere groep). Het begrijpen van teksten en informatie uit teksten kunnen halen wordt belangrijk. Dit wordt geoefend bij begrijpend lezen (NieuwsbegripXL), maar ook door het maken van een werkstuk en het houden van een spreekbeurt. Bij taal worden werkwoorden en zinsdelen zoals de persoonsvorm en het onderwerp aangeleerd. Ook spelling blijft een belangrijk vak in groep 6. We leren veel nieuwe regel-, klank- en weetwoorden, maar we herhalen ook veel woorden m.b.v. dagdictees. Bij aardrijkskunde staat Nederland centraal; de provincies en streken van Nederland, grondsoorten, rivieren, het ontstaan van steden en dorpen, enz. De kinderen krijgen nu ook huiswerk voor topografie mee naar huis. Bij natuuronderwijs worden verschillende thema’s behandeld en kijken we ‘Nieuws uit de natuur’. Bij geschiedenis komen onderwerpen zoals de Romeinse tijd, de middeleeuwen en Willem van Oranje aan bod. In de klas hangt een tijdlijn waaraan de verhalen en thema’s worden opgehangen. Aan het eind van een hoofdstuk zijn er altijd een paar keuzelessen. Daarbij wordt op een creatieve manier de inhoud van het hoofdstuk verwerkt, bijvoorbeeld door knutselen, toneel of een presentatie. Zo gaat een dag snel voorbij. We hebben natuurlijk nog meer vakken zoals bewegingsonderwijs, verkeer, tekenen, schrijven, opstel, Engels enzovoort.

Geplaatst in Wat leren wij in groep 6.