Wat leren wij in groep 7

In groep 7 maken de kinderen een enorme sprong op reken-, taal- en spellinggebied. Met rekenen zijn we veel bezig met cijferen, breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen en ook komt het gebruik van de rekenmachine voor het eerst aan bod. Bij de taallessen wordt begrijpend en stude-rend lezen steeds belangrijker en leren we alles over zinsontleding. Van persoonsvorm tot bepaling! Binnen de spellinglessen is er veel aandacht voor werkwoordspelling. Aan de verleden tijd en het voltooid deelwoord wordt veel aandacht besteed lezen blijven we belangrijk vinden en daarom staat stil lezen elke week op het gramma. Met Engels gebruiken we de methode ‘Take it easy’. Via het digibord luisteren we naar gesprekjes en daarna oefenen we de stof in de klas. Europa staat jaar centraal binnen de aardrijkskundelessen en de Tweede Wereldoorlog is altijd terugkerend onderwerp binnen de geschiedenislessen. Ook oefenen we verkeersregels, want in april doen we mee met het schriftelijk verkeersexamen. maken al een grote start met het leren plannen. We gebruiken een agenda en map en krijgen elke week huiswerk. Dit kan leerwerk zijn, maar ook maakwerk. In klas oefenen we nog meer met plannen en zelfstandig werken, omdat we werken met een weektaak. Hierop staan alle taken die we aan het eind van de week moeten hebben. Elke dag beginnen we met gebed en samen zingen we, luisteren we naar een Bijbelverhaal of maken we een Bijbelwerkje als verwerking . En wat verder allemaal nog doen? Muziek, natuurlessen, drama, handvaardigheid, tekenen, gym, sociale vaardigheidslessen en lekker buitenspelen in de pauze!

Geplaatst in Wat leren wij in groep 7.