Wat leren wij in groep 8

In groep 8 wordt er gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen. De kinderen werken met weektaken waarin ze zelf het werk moeten plan nen. Ook wordt er verwacht dat kinderen het huiswerk meer zelf gaan plannen en organiseren. Soms zijn er huiswerkweken waarin extra veel huiswerk wordt opge-geven. Dit om te oefenen voor het Voortgezet Onderwijs. Dit jaar maakt groep 8 de eindtoets op 21, 22 en 23 april. Dit is een verplicht landelijke toets waarmee de schoolvorderingen gemeten worden. De adviesgesprekken m.b.t. het vervolg-onderwijs vinden in februari plaats. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind op het voortgezet onderwijs. Vanaf begin groep 8 oefenen we extra op de studievaardigheden. We draaien een keer een middagje mee op het Ichthus college en de leerlingen bezoeken samen met hun ouders de open dagen van de scholen. Natuurlijk gaan we op kamp. Dat is altijd het hoogtepunt van het schooljaar. En om de tijd op de basisschool goed af te sluiten studeren we een musical in die we in de laatste schoolweek aan de hele school en onze ouders laten horen.

Geplaatst in Wat leren wij in groep 8.