Welkom bij basisschool De FonteinAanmelden
Onze school heet ‘De Fontein’, School met de Bijbel. Een fontein spuit water. In de Bijbel staat dat God de Bron is en ons Levend Water wil geven. Uit die Bron willen wij putten. Op De Fontein gaan we samen lerend op weg.
Onze visie
Vertrouwen
Veiligheid
Verantwoordelijkheid

Dit zijn onze kernwaarden. Wij willen een sprankelende, frisse en bruisende school zijn, waar iedereen zich als een vis in het water voelt. Op De Fontein werken we volgens de principes van PBS.

God vraagt van ons om Hem, onze naaste en onszelf lief te hebben. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen liefdevol omgaan met elkaar en plezier hebben in en om school.
Thematisch werken met IPC
Op de middagen werken we vanuit een thema aan de zaak, -en cultuurvakken. Met IPC (International Primary Curriculum) leren de kinderen 21e eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, onderzoeken, digitale vaardigheden en samenwerken. Leren wordt een belevenis!
Nieuws

Kindcentrum
VSO
In overleg bieden we dit aan van 7.30 uur - 8.30 uur

Peuteropvang
Op de ochtenden bieden we peuteropvang aan voor kinderen vanaf 2 jaar van 8.15 uur - 12.15 uur.
Daarnaast bieden we ook verlengde peuteropvang aan van 12.15 uur - 13.45 uur.
Onze locatie is een VE ( Voorschoolse eduactie). Hierdoor kan uw peuter in aanmerking komen om 16 uur peuteropvang af te nemen i.p.v. 4 of 8 uur. 

BSO
Buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur - 18.00 uur. Bij genoeg belangstelling kunnen we dit in de toekomst uitbreiden naar de woensdag en vrijdag.

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden en wordt er contact met u opgenomen.
https://www.ijsselrijk.nl/Home/Kindcentrum-IJsselrijk

Social Media