PBS & Kidsteam

De letters PBS staan voor Positive Behavior Support. Op ‘De Fontein’ vertalen we dit met: Goed gedrag kun je leren. We leren de kinderen lezen, taal en rekenen. Wat minstens zo belangrijk is dat we kinderen leren hoe ze zich goed gedragen. Sinds 2014 is de school gestart met de invoer van het PBS. Nu in 2021 kunnen we schrijven dat de invoer van PBS en het spelen van Taakspel helpend is in een goed pedagogisch klimaat. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Voor ‘De Fontein’ zijn de kernwaarden: Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid belangrijk. Bij deze kernwaarden hebben we als team benoemd welk gedrag past bij deze waarden en leren we die gedragsverwachtingen de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Samen met de kinderen dragen wij verantwoordelijkheid. Uit elke klas wordt één kind gekozen als lid van het Kidsteam. Een aantal keren per jaar vergadert het Kidsteam samen met de directie, leerkracht en een ouder over alles wat van belang is op De Fontein. Ook dit is een manier om onze kernwaarden vorm te geven.