De bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheek en school structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Met de ‘Bibliotheek op school’ gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid. Een aantal ouders beheert deze bibliotheek op school.